Radio כפר ג'וליס

כניסה

ads

 

 

 

סקר

בהנחה שיש כסף וזמן לטפל רק בפרוייקט אחד, מה הפרוייקט הכי חשוב שעל ראש המועצה לעשות כעת?:

תמונה אקראית מהגלריה

אתרים לכפר ג'וליס

 

 

 

פרסום


עידכון מאת ראש המועצה - מינוי דובר...
שלום רב,כל הזמן האמנתי בהון האנושי הייחודי שיש לנו בכפר, בייחוד ההון האנושי הצעיר וביכולות היוצאות דופן שלהם, והאמנתי שלצעירים יהיה חלק נכבד בשינוי החברתי והתפיסתי הבריא המיוחל ע"י כולנו.במהלך...
עמוד חשמל עלה באש בגלל עומס ברשת בכפר
לפני זמן קצר נודע לנו כי השכונות המערביות מנותקות מחשמל (חצי מהכפר) עקב עומס יתר ברשת החשמל בכפר, אשר נגרם כתוצאה מחיבורים לא חוקיים לרשת החשמל (כפי שנמסר לנו ע"י נציג המועצה המקומית), עומס זה...
MyJulis Add StoryMyJulis FaceBookMyJulis FavoritesMyJulis FaceBookMyJulis Contact

פרוייקט מעורבות חברתית


לפי הנחיות משרד החינוך, כל תלמיד תיכון חייב להשתתף בפרוייקט מעורבות חברתית כדי שיהיה זכאי לתעודת בגרות.מטרות הפרוייקט (מתוך מצגת של משרד החינוך – מצורפת למטה):ברמת הפרט הכנת התלמידים...

בואו להתנדב להיות חלק ממערך מתנדבי...


מועצה מקומית ג'וליס - בואו להתנדב להיות חלק ממערך מתנדבי מד"א בג'וליס
     
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'