Radio כפר ג'וליס

כניסה

ads

 

 

 

סקר

בהנחה שיש כסף וזמן לטפל רק בפרוייקט אחד, מה הפרוייקט הכי חשוב שעל ראש המועצה לעשות כעת?:

תמונה אקראית מהגלריה

אתרים לכפר ג'וליס

 

 

 

פרסום


תוצאות הבחירות לוועד ההורים בבי"ס מקיף...
29 חברי מועצת ההורים של בית ספר מקיף ג'וליס, התכנסו ביום חמישי 30/10/2014 לבחירת ועד בית ספרי ויו"ר.ד"ר דניאל עבאס נבחר פה אחד כיושב ראש הוועד.יתר חברי הוועד הנבחרים (בסדר אלפא-בתי):בסאם הנובשיר...
עידכון מאת ראש המועצה - מינוי דובר...
שלום רב,כל הזמן האמנתי בהון האנושי הייחודי שיש לנו בכפר, בייחוד ההון האנושי הצעיר וביכולות היוצאות דופן שלהם, והאמנתי שלצעירים יהיה חלק נכבד בשינוי החברתי והתפיסתי הבריא המיוחל ע"י כולנו.במהלך...
MyJulis Add StoryMyJulis FaceBookMyJulis FavoritesMyJulis FaceBookMyJulis Contact

עמוד חשמל עלה באש בגלל עומס ברשת בכפר


לפני זמן קצר נודע לנו כי השכונות המערביות מנותקות מחשמל (חצי מהכפר) עקב עומס יתר ברשת החשמל בכפר, אשר נגרם כתוצאה מחיבורים לא חוקיים לרשת החשמל (כפי שנמסר לנו ע"י נציג המועצה המקומית), עומס זה...

פרוייקט מעורבות חברתית


לפי הנחיות משרד החינוך, כל תלמיד תיכון חייב להשתתף בפרוייקט מעורבות חברתית כדי שיהיה זכאי לתעודת בגרות.מטרות הפרוייקט (מתוך מצגת של משרד החינוך – מצורפת למטה):ברמת הפרט הכנת התלמידים...
     
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'