פסגות - תעשיות חומרי בניין וגינון
Radio כפר ג'וליס

כניסה

ads

 

 

 

סקר

הסטנדאפיסט אורי חזקיה בג'וליס, האם תהיה/תהיי מעוניינ//ת לשלם 90-100 ש"ח להופעה?:

תמונה אקראית מהגלריה

אתרים לכפר ג'וליס

 

 

 

פרסום

חוק עבודת הנוער


מאת: צוות מיי-ג'וליס
צפיות: 549
בתאריך: 14/12/2015
שתף |

ממוצע: 5 (1 דירוג)

לידיעתך:

 

חוק עבודת הנוער,  תשי"ג ,1953:

 

חוק עבודת הנוער מתחיל בלקבוע שנוער הוא כל מי שהוא מתחת לגיל 18, צעיר הוא מי שבין 16 ל18 וילד הוא מי שמתחת..

 

 גיל עבודה (תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח, תש"ע)
(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.
(ב) ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד-חובה לפי חוק לימוד-חובה, תש"ט-1949 (בסעיף זה - לימוד חובה), לא יועבד אלא

 

אם נתקיים אחד מאלה:
לפי חוק עבודת הנוער אסור להעסיק ילדים מתחת לגיל 16 - במידה וחל עליהם חוק לימוד חובה. במידה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה מותר להעסיקם מגיל 15. מי שחל עליו חוק לימוד חובה, גם אם הוא מעל גיל 16, מותר להעסיק אותו רק מחוץ לשעות הלימודים. בחופשות רישמיות, כגון "החופש הגדול", מותר להעסיק מעל גיל 14.

שעות עבודה:
אסור להעסיק בני נוער מעל ל40 שעות בשבוע ומעל ל8 שעות ביום.
אסור להעסיק בני נוער בימי שבת.
אסור להעסיק ילדים (מתחת לגיל 16) אחרי השעה 20:00 וצעירים (בין 16-18) אחרי השעה 22:00.


האיסורים על העסקת נוער חמורים יותר מאשר על העסקת מבוגרים בימים ובשעות האלה אבל במידה ומעסיקים אתכם מעל צריך לשלם שעות נוספות - לפי חוק שעות העבודה והמנוחה.

לימודים:
המעסיק חייב לאפשר לכם להגיע ללימודים - אסור לפגוע לכם בתנאי העבודה בגלל שאתם מסרבים לעבודה בשעות ביה"ס.

 

אישור רפואי:
לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.

 

 

לבירורים : להתקשר למועצה : 049963423

 

בברכה,
מר חיר נבואני ,מנהל מחלקת חינוך
תמגיד עאמר חלא , קצינת ביקור סדיר , מחלקת חינוך

param name='scale' value='exactfit' />

התגובות מביעות את דעת כותביהן בלבד ואין מנהלי האתר אחראים לתוכנן, לתקנון האתר.
אין לפרסם באתר מיי-גוליס תגובות המפירות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות גזעניות, תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות בעלות אופי מיני, תגובות המעודדות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, תגובות הפוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפירות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר מיי-גוליס שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו וכן למסור את פרטי כותב התגובה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או לפי צו ביה"מ.
  • כל משתמש/ת רשום/ה יכול/ה לפרסם תגובות, התגובות יפורסמו ללא בדיקה מוקדמת ע"י צוות האתר, כל תגובה שמתפרסמת הינה באחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת המפרסם/ת כמוזכר בתקנון לעיל.
  • משתמשים/ות לא רשומים/ות ואורחים/ות: ההחלטה לגבי התגובות שלכם/ן באם לפרסמן כמות שהן, לפרסם חלק מהן ו/או לא לפרסמן בכלל תהיה לאחר בדיקה ע"י צוות האתר כמוזכר בתקנון לעיל.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • כתובות דפי אינטרנט ודואר אלקטרוני הופכות באופן אוטומטי לקישורים.
  • תגיות HTML מותרות לשימוש: <a> <p> <em> <strong> <u> <i> <b> <super> <sup> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט