פסגות - תעשיות חומרי בניין וגינון
Radio כפר ג'וליס

כניסה

ads

 

 

 

סקר

הסטנדאפיסט אורי חזקיה בג'וליס, האם תהיה/תהיי מעוניינ//ת לשלם 90-100 ש"ח להופעה?:

תמונה אקראית מהגלריה

אתרים לכפר ג'וליס

 

 

 

פרסום

הנחייה בנושא איסור שימוש בטלפונים סלולאריים בבתי-הספר


מאת: צוות מיי-ג'וליס
צפיות: 730
בתאריך: 21/08/2016
שתף |

ממוצע: 5 (2 דירוגים)

בעקבות השימוש המוגזם והבלתי-ראוי בטלפונים ניידים בתוך בתי הספר, כולל במהלך השיעורים, נערכו דיונים בין כל הצדדים מעורבים (מחלקת חינוך, מנהלי בתי-הספר וכלל וועדי ההורים בכפר) ונתקבלה החלטה בדבר איסור השימוש בהם בין כותלי בתי-הספר, ויצאה בהודעה משותפת בזו הלשון:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

לכבוד:


הורי התלמידים בכלל בתי-הספר בכפר ג'וליס

 

הנדון: הנחייה בנושא איסור שימוש בטלפונים סלולאריים בבתי-הספר


1.    לאור השימוש המוגזם ולא לצרכים חיוניים בטלפונים ניידים ע"י התלמידים בבתי-הספר , הוחלט ע"י מחלקת החינוך במועצה מקומית ג'וליס, מנהלי בתי-הספר בכפר וכלל וועדי ההורים לאסור את הכנסת ו/או שימוש בטלפונים ניידים, טאבלטים, אייפדים וכו' בכלל בתי-הספר בכפר.
שימוש בטאבלט, מחשב נייד וכו' יאושר בשיעורים אשר קיימת בהם חובת השימוש במכשירים אלה.

2.    תלמיד אשר יכניס או ישתמש במכשירים הנ"ל בתוך כותלי בית הספר, מכשירו יוחרם ע"י הנהלת בית הספר, ויוחזר להורים בלבד.

3.    השימוש בטלפונים סלולאריים יאושר בטיולים במסגרת בית הספר ובאחריות התלמידים בלבד.

4.    בעת הצורך ובמקרי חירום יוכלו התלמידים להשתמש בטלפון הקווי בבית הספר

5.    הנחייה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך 1/9/2016.

6.    לידיעתכם וטיפולכם מול בניכם ובנותיכם.

 

בברכה,

 

 

סלמאן עאמר


חיר נבואני

פתחי שמא

סאלח נבואני

חסין עמאר

נדים חנג'ר 

וועדי ההורים

ראש הרשות

מנהל מ. החינוך

מנהל התיכון

מנהל חט"ב

מנהל יסודי ב'

מנהל יסודי א'

כפר ג'וליס

                                                           

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

ובאותו נושא, להלן חוזר המנכ"ל (ע' 1(א)) בדבר השימוש בטלפונים סלולאריים:

 

כל שימוש בטלפון נייד בזמן השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט...

 

צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו...

 

הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לביה"ס או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות.

 

במידה והתלמיד השתמש במכשיר נייד בניגוד להוראות, ניתן לנקוט באמצעים הבאים:

1.     שיחת בירור עם התלמיד

2.     הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס או בחדר המנהל, במקום קבוע, נעול ובטוח, והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או לידי הוריו.

3.     יידוע/ הזמנת ההורים

.

4.     במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור ניתן להעניש בהתאם להחלטות בית הספר בנוגע להפרות משמעת...

 

 

אנו מקווים לשיתוף פעולה מכל הצדדים לטובת התלמידים בראש וראשונה.

 


param name='scale' value='exactfit' />

התגובות מביעות את דעת כותביהן בלבד ואין מנהלי האתר אחראים לתוכנן, לתקנון האתר.
אין לפרסם באתר מיי-גוליס תגובות המפירות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות גזעניות, תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות בעלות אופי מיני, תגובות המעודדות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, תגובות הפוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפירות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר מיי-גוליס שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו וכן למסור את פרטי כותב התגובה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או לפי צו ביה"מ.
  • כל משתמש/ת רשום/ה יכול/ה לפרסם תגובות, התגובות יפורסמו ללא בדיקה מוקדמת ע"י צוות האתר, כל תגובה שמתפרסמת הינה באחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת המפרסם/ת כמוזכר בתקנון לעיל.
  • משתמשים/ות לא רשומים/ות ואורחים/ות: ההחלטה לגבי התגובות שלכם/ן באם לפרסמן כמות שהן, לפרסם חלק מהן ו/או לא לפרסמן בכלל תהיה לאחר בדיקה ע"י צוות האתר כמוזכר בתקנון לעיל.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • כתובות דפי אינטרנט ודואר אלקטרוני הופכות באופן אוטומטי לקישורים.
  • תגיות HTML מותרות לשימוש: <a> <p> <em> <strong> <u> <i> <b> <super> <sup> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט